Till lärarinna

vid Visby folkskola valde kyrkostämman i lördags innehafvarinnan af företa förslagsrummet fröken Cecilia Sassersson från Skåne med 1,316 röster af 31 röstande. Den på 3:e förelagerummet uppförda erhöll 108 röster af 2 röstande.
Detta är första gången som gvinlig lärare är antagna till ordinarie befattning vid vår folkskola. Kyrkostämman i våras beslöt att den lediga platsen skulle besättas med lärare eller lärarinna. Skolrådet föredrog det senare, då den klass der undervisningen skall bestridas utgöres af flickor, men ville emellertid underställa saken kyrkostämman, som godkände skolrådets förfarande.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88