De gamla träden

i vestra och norra gränsen af gamla kyrkogården omkring domkyrkan beslöt kyrkostämman i onsdags att låta nedhugga såsom menliga för kringboende grannar.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88