Väghinder

inträffar tisdagen och onsdagen 6 och 7 dennes, på grund af broomläggning, på vägen mellan Andersegift och Fagerdala i Fide socken, hvars kommunikationsväg i stället kan begagnas.
Likaså kommer nästa onsdag och torsdag 7 och 8 dennes en bro att omläggas å allmänna vägen mellan Alleqvia i Vallstena och Gute i Bäl, då i stället kan bebegagnas vägen från Alleqvia till Börlunds och landsvägen till Burs i Källunge.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88