Finska skonaren Sofia

inbogserad af »Visby» till Ronehamn, qvarligger derstädes i lugn och ro, tills man lyckats få fatt på redare och assuradörer.
Om besättningars öde är man ännu i okunnighet, men, som förut omnämts, får man väl antaga att den uppagits af något förbipasserande fartyg. Ett stöd härför är att båtarne finnas qvar och att skonarens ena sida är skamfilad, säkert genom beröringen med annat fartyg.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88