Passagerarelista.

Från Stockholm med Dagmar 1 Nov.: pastor Viberg, handl:ne Lundin, Levin, hr Pettersson; fru Kinman samt 7 däckspassagerare.
Klintehamn, 2 Nov.: hrr Jakobsson, Stenberg, Dahlberg, Eriksson, Österberg; fröknarna Hagstedt, Båtelsson samt 11 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88