Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 3 Nov.: herr Engqvist samt 8 däckspassagerare.
Via Norrköping med Dagmar 4 Nov.: hrr Lindbom, Sundell; fru Kolmodin; frök:na Qviander, Johansson samt 6 däckspassagerare.
Med Visby 5 Nov.: hrr Görgensén, Larsson, Wirsen; fröknarna Bolin, Strömberg, Larsson samt 9 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Måndagen 5 November 1888
N:r 89