Till följd af stormigt väder

med hög sjö kunde ångfartyget Visby ej i går, som bestämdt var, medtaga hit från Fårösund skeppet Agina, som i stället afseglat till Slite, der det nu kommer att repareras.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90