Metodistförsamlingen i Hangvar

har på derom gjord ansökan af k. m:t erhållit tillstånd att besitta det jordområde, hvarå dess bönekapell blifvit uppfördt.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90