Tingsafslutning

äger inom båda häraderna rum måndagen 31 nästa December. Nästkommande års vårting likaledes i båda häraderna, 14 Januari, 11 Februari, 11 Mars, 8 April, 6 Maj och 3 Juni samt höststingen 2 och 30 September, 28 Oktober och 25 November.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90