Broomläggningar

komma att äga rum:
tisdagen 13 dennes å vägen från Ekeby kyrka till Källunge, då i stället kan begagnas vägen från Ekeby kyrka till Krampebro;
onsdagen 14 två broar å vägen från Ytings i Othem till Boge kyrka, då i stället vägen äfvar Slite får användas; samt
från och med tisdagen 13 till och med torsdagen 15 dennes s. k. Hannarfvebro å vägen mellan Medebys i Hablingbo och Qvinnegårda i Hafdhem och får då i stället begagnas vägen från Hablingbo kyrka till Rosarfve i Hafdhem eller s. k. Libenarfve qvior.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90