Å fondbörsauktion

försåldes i onsdags 5 aktier i Visby Cementaktiebolag, lydande å 200 kronor med kupong fr. o. m. nr 1 för 170 kronor samt 5 aktier i Vestervik—Libaubolaget, lydande å 100 kronor med kupong fr. o. m. nr 1, för 12 kronor stycket.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90