Vår segelflotta

har nu ökats med ytterligare ett fartyg, nämligen skonarskeppet Brazilian, hvilket i början af sistlidna Oktober strandade på Öland och nu i Oskarshamn inköpts af grosshandlar Karl Molander. Brazilian inkom hit i dag på middagen, bogseradt af dykarångaren Poseidon. Det kommer att här repareras och ligga i vinterlag, till seglationstiden åter börjar.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90