Som lösdrifvare

blef i går härstädes af Stadefiskalen häktad f. sjömannen Oskar Vidergren (Stendahl) född i Visby.
— Förut omtalade Oskar Sellberg blef likaledes i går af k. bfhde. dömd till ett års tvångsarbete som han kommer att aftjena här.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90