Att vår älskade moder enkan Katarina Margareta Engelund, stilla afled den 27 Oktober i sitt 72 år, på Ekeby i Råby. Rönö socken, innerligt sörjd och saknad af barn, barnbarn, slägtingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
M. Engelund, född Sjöqvist.
Axel Engelund.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 November 1888
N:r 91