Att vår älskade dotter HILDA MARGARETA, född den 19 April 1857, stilla afled i Vestervik den 7 November 1888 kl. 7,30 f. m. djupt sörjd och saknad af föräldrar, syskon, öfriga anförvandter och vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Christine och C. A. Getzhult.

Joh. Ev. 11: 25, 26.
Sv. Ps. 483: 1.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 November 1888
N:r 91