Borgenärerne i handlanden C. J.  Martins

konkurs kallas till sammantäde å Gotlands enskilda banks lokal härstädes onsdagen den 5 nästa December kl. 5 e. m. för att granska sysslomännens redovisning äfven boets förvaltning samt förslag till utdelning i konkursen.
Visby den 12 November 1888.
HJALM. TORPADIE,
Rättens ombudsman.Gotlands Allehanda
Måndagen 12 November 1888
N:r 91