Tillkännagifves att Herren Gud efter sitt allvisa råd hädankallat vår älskade moder Christina Elisabeth Bergman, som stilla afled å Botvide i Sanda söndagen den 18 Nov. 1888 kl. 8 e. m. i en ålder af 72 år, 3 mån.; innerligt sörjd och saknad af oss, syskon slägt många vännar.
Fredrika och A. J. Bergman.

Sv. Ps. nr. 479: v. 1, 2.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94