Entreprenadauktion.

Onsdagen den 12 nästkommande December kl. 10 f. m. förrättas entreprenadauktion i Follingbo folkskola för uppförande derstädes under instundande sommar af ett nytt skolhus af sten med 2 lärosalar och afklädningsrum samt bostad för lärare och lärarinna.
Vid samma tillfälle utbjudas äfven leverans af behöfligt trävirke samt kalk och sand, samt forsling af sten m. m. — Närmare upplysningar lemnas vid auktionen samt dessförinnan af skoll. E. Dahlström, der ritning finnes tillgänglig. Entreprenör bör vara beredd att ställa antaglig borgen såväl för arbetets ordentliga fullgörande som för möjligen blifvande förskotter, och förbehåller sig bygnadskomitén rätt att antaga eller förkasta blifvande anbud.
Follingbo den 20 November 1888.
Bygnadskomitén.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94