En bro

å allmänna vägen mellan När församlings kyrka och s. k. Tahagar kommer att omläggas måndegen 26 och tisdagen 27 innevarande månad. I stället får begagnas vägen öfver s. k. Burgen.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94