En snöplog

af jern för en kostnad af 400 kronor kommer att för Gotlands jernväg inköpas från Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94