Auktion.

Lördagen den 5 nästinstundande Januari klockan elfva förmiddagen förrättas å Skogs tingsställe i Levede auktion för försäljning i den ordning som om utmätt fast egendom är stadgad at Oskar Jakobssons konkursmassa tillhöriga 11/120 mantal Gjöstafs i Fröjet socken; och egade, hvilka halva fordran, som skall ur fastigheten gäldar eller annan rätt, som hör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är belägen 0,6 mil från Klintehamn, har en egovidd af 210,56 qvadratref, deraf 40,76 qvadratref åker, 38,64 qvadratref äng och 12,75 qvadratref odlingsmark samt 18,35 qvadratref af rösningsjord, och är fösedd med boningshus af sten under brädtak, ladugårdshus af trä under fodertak samt småhus af trä under tegeltak, är saluvärderad till 2,000 kronor.
Visby Gotlands Södra Kronofogde kontor den 27 November 1888.
AUG. BOKSTRÖM.Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96