Auktion vid Ansarfve i Stenkumla.

Tisdagen den 171 instundande December låta arfvingarne efter landtbrukaren Hj. Smith, Ansarfve i Stenkumla, i anseende till boets utredning genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja boets fasta och lösa egendom, bestående af guld-, silfver-, kopparmalm-, jern- och blecksaker, glas, porslin, träkärl betsade och oljemålade möbler, sängkläder, linne; kör- och åkerbruksredskap af hvarjehanda slag; kreatur såsom 1 par hästar, kor och får, något snickare- och smedjeverktyg m. m.
Fastigheten bestående af 1/4 mant. Ansarfve är bebygdt och beläget utmed allmän väg, har goda ägor är fri från undantag samt har undergått laga skifte. Auktionen börjas kl. 9 f. m. och kommer fastigheten att försäljas kl. 10 f. m. Köpta- och betalningsvilkoren för fastigheten tillkännagifvas vid auktionen, för lösegendomen lemnas godkände inropare 4 månaders betalningsanstånd.
Rofvalds i Eskelhem den 28 Nov. 1888.
Efter anmodan,
JOHAN OLSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96