Jakten Doris

tillhörig O. H. Nyman, Vestergarn, hvilken under den svåra stormen i tisdags låg förankrad i hamnen vid Vestergarn kunde ej hålla sig fast oaktadt alla om bord varande förtöjningar utförts, utan dref iland. Man är nu sysselsatt med att söka taga jakten flott.Gotlands Allehanda
Fredagen 30 November 1888
N:r 96