Att Gud efter sitt anvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade son Carl Niklas Vilhelm den 28 November 1888 kl. 3 e. m. vid Kyrkebys i Hangvar efter svårt lidande i en ålder af 11 år, 20 dagar; djupt sörjd af oss föräldrar, syskon och många vänner, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johanna och J. N. Smith.

Sv, Ps.-b. nr 341 v:na 1, 2 och 3.Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97