Soarén

i goodtemplarsalen vid Mellangatan i går afton var särdeles talrikt besökt, och bifallet, helst från läktarne, ibland mycket lifligt.Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97