Fyrskeppet Kopparstenarne

nordvart om Gotska Sandön kommer, derest hinder icke inträffa, att för vintern intagas från sin station onsdagen 5 December.Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97