Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

För felaktig märkrulle hade tullkontrollören Fr. Hagström å tjenstens vägnar instämt kapten Rundblom på Tjelvar. Det gälda några säckar frö till handl. Schenholm. Svaranden erkände. Han dömdes att böta 20 kronor.

För fylleri och förargelseväckande beteende dömdes urmakaren Erik Vilhelm Sandström att böta sammanlagdt 20 kronor.

För snatteri dömdes hustru Johann Charlotta Björklund från Lilla Vede i Follingbo att böta 25 kronor. Hon hade inne hos skomakaren J. R. Johansson tillgripit ett par resårkängor värda 5 kronor, hvilka dock återlemnats.

Till god man för omyndige John och Henrik Nygren utsåg rådhusrätten i dag kapten C. Romin.Gotlands Allehanda
Måndagen 3 December 1888
N:r 97