Auktion vid L:a Norrgårda i Veskinde.

Tisdagen 1 I dennes kommer genom offentlig frivillig auktion vid L:a Norrgårda i Veskinde kl. 10 f. m. till den högstbjudande att försäljas omkring 200 kastar torr granved, 40 kastar tvet ved atkrossad till kakelugnsved; samt ett parti tvetar; betalningen erlägges kontant, eller med 14 dagars anstånd för godkände inropare, om så önskas.
Veskinde den 6 December 1888.
LUDVIG HÖGBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98