Mönstring

med mönstringsskyldige beväringsmän tillhörande Lärbro kompaniområde nr 184 förrättas:
Fredagen d. 14 Dec., kl. 9 f. m. i Bunge församl. skolhus med beväringsmän från Rute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar, samt
Lördagen d. 15 Dec., kl. 9 f. m. i Lärbro församl. skolhus med beväringsmän från Othem, Boge, Hangvar, Hall, Lärbro och Helvi socknar.
Visby, Skäggs den 3 Dec. 1888.
E. L. N. Norén,
Befälhafvare för Lärbro kompaniområde nr 184.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98