Mönstring nr 186.

Beväringsmän, tillhörande Garde kompaniområde nr 186, erinras om
Mönstring vid Kräklings i Kräklingbo dec 14 dennes kl. 11 f. m. med alla från Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar, och vid Buttle jernvägsstation den 15 dennes kl. 1/2 10 f. m. med dem från Vänge, Buttle, Guldrupe, Garda, Etelhem, Alskog och Lye socknar.
Visby den 6 December 1888.
Axel Ytterberg,
Befälhafvare för Garda kompaniområde nr 186.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98