I högre lönegrad

har nyutnämde adjunkten härstädes S. P. Hjertstruud begärt att få bli uppflyttad.
Samma anhållan har framställe äfven af lektorerne Fagerholm och Höjer, den förre om uppflyttning till tredje, den senare till andra lönegraden.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98