Ett ytterligare utflyttningsunderstöd

af 150 kronor har k. m:t tilldelat delägarne i Levide sockens andra skifteslag att fördelas efter samma grand, enligt hvilken dem blifvit ålagdt att deltaga i utflyttningskostnaderna för skiftet.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98