Lönetillskott

från presterskapets löneregleringsfond förr året 1888-89 har utsnordnats till kyrkoherdarne i Hangvar, Atlingbo, Hörsne, Sjonhem och Levide pastorat samt till komministrarne i Östergarn, Fardhem och Sanda.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 December 1888
N:r 98