Att min kära maka Klara Kristina Andersson, född den 29 April 1823, stilla och fridfullt afled vid Hejstäde i Ejsta den 15 Dec. kl. 12,45 f. m., sörjd och saknad af mig och en son samt öfriga slägtingar och vänner, får jag härmed tillkännagifva.
L. P. Cederlund.

Marci, 12:24. Ps. nr 453:1.Gotlands Allehanda
Måndagen 17 December 1888
N:r 101