Borgenärerna i Nils Nilssons,

Smiss i Garda, konkurs kallas härigenom att sammanträda ågamla värdshuset i Hemse lördagen den 29 December 1888 klockan 3 e. m. för att emottaga redovisning öfver boets forvaltning och granska upprättadt utdelningsförslag.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 17 December 1888
N:r 101