Auktionen vid Fole ångsåg.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas vid Fole ångsåg lördagen den 29 dennes, låta intressenter till den högstbjudande försälja större och mindre cirkelsågar, stocksågar, 1 decimalvåg med vigter, lyktor, lampor, fotogenfat, diverse remhjul och lagerbockar jämte annat gjutgods, ett skrufstäd, läderbälten samt diverse andra sågverksinventarier; 1 par kälkar, 1 vagn och en sele m. m. samt omkring 40 kastar upphuggen ved uti s. k. Östryfteshagen å Vatlings hemman. Auktionen å veden börjas precis kl. 9 f. m. och samling sker vid s. k. Körkegrind vid Vatlings i Fole, samt kl. 1 e. m. börjas auktionen vid ångsågen.
Med betalning lemnas godkände inropare 2 mån. anstånd, andre betale vid anfordran.
Fole d. 20 December 1888.
INTRESSENTER



Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1888
N:r 102