Auktionen vid Qvie i Martebo.

Torsdagen 27 December från kl. 10 på dagen låta borgenärerna ett J. N. Österdahls vid Qvie i Martebo konkurs medels offentlig auktion derstädes försälja massan tillhöriga lösegendom som guld, silfver-, koppar-, malm-, tenn-, jern-, och blecksaker, glas och porslin; möbler; en mängd trä- och husgerådssaker, beredda får- och kalfskinn; linne och gardiner samt diverse osäkra fordringar till ett belopp at 373 kronor, och lemnas godkände köpare 2 månaders betalningsanstånd; andre betala kontant vid klubbslaget.
Bro den 18 December 1888.
JOHAN EKELÖF.Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1888
N:r 102