Afsked

har på begäran af lotsstyrelsen beviljats fyrmästaren vid Fårö fyrplats J. E. Berggren.Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1888
N:r 102