Att förre Husbonden L. P. Hellgren stilla afled vid Hellviga i Fohle den 18 December 1888 i en ålder af 60 år och 2 månader varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkänangifvet.
Vendla Pettersson, f. Hellgren.
Olof Pettersson.Gotlands Allehanda
Måndagen 31 December 1888
N:r 105