Vid sammanträde

i fredags med styrelsen för Gotlands norra härads brandstodsförening redovisades den senast beslutade uppbörden af 2 öre för 100 kronors försäkringsvärde, hvarefter utbetaltes en del förut beviljade brandskadeersättningar. Redovisning för förestående brandstodsuppbörd lemnades icke af Hellvi, Fleringe och Ala socknar.Gotlands Allehanda
Måndagen 31 December 1888
N:r 105