Från sjön.

På Salvorefvet strandade ångaren York City har blifvit vrak.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 januari 1888.