Åtal

lär komma att väckas af borgmästaren C. Een emot Gotlands Allehandas utgifvare.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 januari 1888.