Hamndirektionen

utsåg vid sammanträdet i lördags till ordförande konsul C. T. Björkander, till vice ordförande grosshandl. C. Molander och till sekreterare handl. W:m Byström.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 januari 1888.