Att min innerligt älskade broder, f. d. kaptenen vid Gotlands nationalbeväring, Riddaren af Konl. Svärds Orden Fredrik Vilhelm Jacobsen, född den 27:e Mars 1824, stilla afled i Visby måndagen den 31 December 1888; djupt saknad af mig, syskonbarn och många vänner, har jag härmed den sorgliga plinten delgifva.
Albertine Hennig, född Jacobsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1