Den kyrkoskrifna folkmängden

i Visby uppgick vid årsskiftet till 6,843 personer, hvilket antal med 93 öfverstiger den vid 1888 åra ingång befintliga folkmängden. Under det nu gångna året ha i staden ingåtts 42 äktenskap (mot 51 under år 1887). Födde äro 142 (67 män och 75 qvinnor), döda 121 (49 män och 72 quinnor), inflyttade 593 (256 män och 337 qvinnor) samt utflyttade 521 (215 män och 306 qvinnor).
Norra landsförsamlingens folkmängd har under året ökats med 3 personer och utgör nu 159. Födda äro 5 (1 man och 4 qvinnor), döda 5 (4 män och 1 qvinna) inflyttade 26 (15 män och 11 qvinnor) samt utflyttade 23 (11 män och 12 qvinnor).
I södra landsförsamlingen har folkmängden ökats med 9 personer till 81. Under året har ett äktenskap ingåtts. Födda äro 2 (1 man och 1 qvinna), död 1 (qvinna), inflyttade 22 (10 män och 12 qvinnor) samt utflyttade 14 (6 män och 8 qvinnor).Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1