Lönetillskott

från presterskapete löneregleringsfond har medgifvits komministern i Dalhems, Ganthems och Halla för samlingars pastorat med 200 kronor och kyrkoherden i Vänge, Buttle och Guldrupe med 300 kronor.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1