Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Januari 1889:
Dalhem socken: födda 16, döda 6, inflyttade 37, utflyttade 40; ökning 4; folkmängd 498.
Ganthem socken: födda 8, döda 2, inflyttade 14, utflyttade 18; ökning 2; folkmängd 293.
Halla socken: födda 4, döda 2, inflyttade 16, utflyttade 19; minskning 1; folkmängd 214.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1