Rättegångs- och Polissaker.

Benådad. Visby rådhusrätt dömde, som man torde minnas, 8 Oktober förlidet år 16-årige ynglingen Karl Elias Anders Hesselberg för stöld af päron till ett värde af 45 öre i konsul Cramérs trädgård till 6 månaders straffarbete och 1 års vanfräjd, enär stölden delvis var förenad med inbrott. På nådeansökan af Hesselberg har k. m:t emellertid 31 sistlidne December befriat Hesselberg från straffets vidare fortsättning.Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1