Våld

föröfvades nattan mellan 30 och 31 sistlidna December hos handlanden K. A. Jacobsson i Guldrupe. En fönsterruta krossades och några porslins saker sönderslogos. Våldsverkarne vore 2 okända manspersoner, hvilka efterlysas, likasom f. mureriarbetaren Albert Vilhelm Knut Vahlberg, hvilken är skäligen misstänkt för den förut omtalade inbrottsstölden hos fabrikör Hallgren.Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2