Att min kära fader förre Loogarfvaren Olof Rosvall lugnt och stilla afled på Ljugarnshamn onsdagen den 2 Januari kl. 6 f. m. uti en ålder af 91 år, 16 dagar; varder slägt och vänner tillkännagifvet.
Ad. Rosvall.

Sv. Ps.-b. 451 v. 5.Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Januari 1889
N:r 3